Księgi wieczyste Katowice, ul. Stolarska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Stolarska 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Stolarska 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Stolarska 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Stolarska 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Stolarska 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Stolarska 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Stolarska 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Stolarska 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Stolarska 14 brak lokali