Księgi wieczyste Katowice, ul. Strumienna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Strumienna 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Strumienna 4A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Strumienna 7 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Strumienna 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Strumienna 11 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Strumienna 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Strumienna 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Strumienna 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Strumienna 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Strumienna 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Strumienna 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Strumienna 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Strumienna 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Strumienna 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Strumienna 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Strumienna 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Strumienna 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Strumienna 41 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Strumienna 45 brak lokali