Księgi wieczyste Katowice, ul. Świdra


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Świdra 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Świdra 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Świdra 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Świdra 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Świdra 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Świdra 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Świdra 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Świdra 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Świdra 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Świdra 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Świdra 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Świdra 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Świdra 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Świdra 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Świdra 29A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Świdra 29B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Świdra 29C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Świdra 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Świdra 35 brak lokali