Księgi wieczyste Katowice, ul. Szabelniana


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Szabelniana 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Szabelniana 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Szabelniana 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Szabelniana 24 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Szabelniana 30 brak lokali