Księgi wieczyste Katowice, ul. Szafirowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Szafirowa 1 23 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Szafirowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Szafirowa 5 22 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Szafirowa 7 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Szafirowa 8 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Szafirowa 10 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Szafirowa 12 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Szafirowa 14 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Szafirowa 16 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Szafirowa 18 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Szafirowa 20 12 lokali