Księgi wieczyste Katowice, ul. Szafranka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Szafranka 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Szafranka 2 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Szafranka 3 23 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Szafranka 4 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Szafranka 6 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Szafranka 11 13 lokali