Księgi wieczyste Katowice, ul. Szarotek


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Szarotek 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Szarotek 4A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Szarotek 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Szarotek 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Szarotek 8 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Szarotek 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Szarotek 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Szarotek 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Szarotek 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Szarotek 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Szarotek 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Szarotek 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Szarotek 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Szarotek 23A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Szarotek 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Szarotek 25A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Szarotek 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Szarotek 32 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Szarotek 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Szarotek 42 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Szarotek 43 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Szarotek 46 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Szarotek 56 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Szarotek 59 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Szarotek 61 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Szarotek 63 brak lokali