Księgi wieczyste Katowice, ul. Szebesty


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Szebesty 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Szebesty 27 brak lokali