Księgi wieczyste Katowice, ul. Szewczenki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Szewczenki 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Szewczenki 4 brak lokali