Księgi wieczyste Katowice, ul. Szkolna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Szkolna 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Szkolna 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Szkolna 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Szkolna 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Szkolna 10 13 lokali