Księgi wieczyste Katowice, pl. Szramka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, pl. Szramka 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, pl. Szramka 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, pl. Szramka 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, pl. Szramka 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, pl. Szramka 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, pl. Szramka 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, pl. Szramka 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, pl. Szramka 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, pl. Szramka 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, pl. Szramka 22B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, pl. Szramka 24 brak lokali