Księgi wieczyste Katowice, ul. Szurleja


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Szurleja 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Szurleja 10A brak lokali