Księgi wieczyste Katowice, ul. Szybowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Szybowa 1A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Szybowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Szybowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Szybowa 4A 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Szybowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Szybowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Szybowa 14 brak lokali