Księgi wieczyste Katowice, ul. Tarninowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Tarninowa 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Tarninowa 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Tarninowa 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Tarninowa 24 brak lokali