Księgi wieczyste Katowice, ul. Tartaczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Tartaczna 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Tartaczna 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Tartaczna 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Tartaczna 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Tartaczna 34 brak lokali