Księgi wieczyste Katowice, ul. Teresy z Kalkuty


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Teresy z Kalkuty 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Teresy z Kalkuty 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Teresy z Kalkuty 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Teresy z Kalkuty 12 brak lokali