Księgi wieczyste Katowice, ul. Tetmajera-Przerwy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Tetmajera-Przerwy 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Tetmajera-Przerwy 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Tetmajera-Przerwy 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Tetmajera-Przerwy 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Tetmajera-Przerwy 41 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Tetmajera-Przerwy 42 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Tetmajera-Przerwy 45 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Tetmajera-Przerwy 46 brak lokali