Księgi wieczyste Katowice, ul. Trojoka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Trojoka 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Trojoka 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Trojoka 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Trojoka 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Trojoka 30 brak lokali