Księgi wieczyste Katowice, ul. Tyska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Tyska 2 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Tyska 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Tyska 4 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Tyska 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Tyska 6 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Tyska 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Tyska 8 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Tyska 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Tyska 10 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Tyska 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Tyska 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Tyska 18 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Tyska 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Tyska 21 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Tyska 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Tyska 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Tyska 24 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Tyska 25 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Tyska 34 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Tyska 36 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Tyska 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Tyska 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Tyska 43 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Tyska 45 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Tyska 46 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Tyska 47 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Tyska 48 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Tyska 49 18 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Tyska 50 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Tyska 51 20 lokali