Księgi wieczyste Katowice, ul. Uklejowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Uklejowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Uklejowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Uklejowa 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Uklejowa 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Uklejowa 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Uklejowa 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Uklejowa 28 brak lokali