Księgi wieczyste Katowice, ul. Waleriana


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Waleriana 4 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Waleriana 6 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Waleriana 8 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Waleriana 9 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Waleriana 10 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Waleriana 12 7 lokali