Księgi wieczyste Katowice, ul. Wantuły


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Wantuły 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Wantuły 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wantuły 21 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wantuły 21A 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Wantuły 25 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Wantuły 25A 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Wantuły 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wantuły 27A 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wantuły 27B 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wantuły 27C 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wantuły 27D 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wantuły 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wantuły 29A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wantuły 29B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Wantuły 29C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Wantuły 29E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Wantuły 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Wantuły 33A brak lokali