Księgi wieczyste Katowice, ul. Wczasowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wczasowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Wczasowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Wczasowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wczasowa 6A 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wczasowa 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wczasowa 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 14 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 14A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 14B 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 14C 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 14D 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wczasowa 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 16 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 16A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 16B 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 16C 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 16D 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 16E 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 18 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 18A 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 18B 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wczasowa 18C 6 lokali