Księgi wieczyste Katowice, ul. Węglowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Węglowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Węglowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Węglowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Węglowa 7 brak lokali