Księgi wieczyste Katowice, ul. Wesołowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wesołowska 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wesołowska 1/2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Wesołowska 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Wesołowska 2/1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Wesołowska 2A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Wesołowska 2A/1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Wesołowska 3A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wesołowska 5/2 brak lokali