Księgi wieczyste Katowice, ul. Widłaków


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Widłaków 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Widłaków 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Widłaków 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Widłaków 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Widłaków 24 brak lokali