Księgi wieczyste Katowice, ul. Widok


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Widok 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Widok 4 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Widok 6 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Widok 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Widok 8 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Widok 8A 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Widok 10 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Widok 10A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Widok 12 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Widok 12A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Widok 14 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Widok 16 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Widok 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Widok 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Widok 27 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Widok 29 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Widok 31 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Widok 33 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Widok 35 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Widok 37 13 lokali