Księgi wieczyste Katowice, ul. Wiechułów


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wiechułów 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wiechułów 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wiechułów 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Wiechułów 12A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wiechułów 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Wiechułów 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Wiechułów 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Wiechułów 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wiechułów 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wiechułów 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Wiechułów 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Wiechułów 26 2 lokali