Księgi wieczyste Katowice, ul. Wieczorków


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wieczorków 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wieczorków 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wieczorków 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wieczorków 5 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wieczorków 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wieczorków 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wieczorków 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Wieczorków 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Wieczorków 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wieczorków 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Wieczorków 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wieczorków 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wieczorków 29 brak lokali