Księgi wieczyste Katowice, ul. Wilcza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Wilcza 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wilcza 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wilcza 2A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Wilcza 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Wilcza 4 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wilcza 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wilcza 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wilcza 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Wilcza 14 brak lokali