Księgi wieczyste Katowice, ul. Witosa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Witosa 2C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Witosa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 3A 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Witosa 3B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Witosa 3C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Witosa 3F brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Witosa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Witosa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Witosa 5A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Witosa 5B 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Witosa 5C 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Witosa 7 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Witosa 7A 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Witosa 9 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Witosa 9A 18 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Witosa 9B 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Witosa 11 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Witosa 11A 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Witosa 11B 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Witosa 13 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Witosa 13A 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Witosa 13B 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Witosa 13C 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Witosa 15 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Witosa 15A 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Witosa 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 18A 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 18B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Witosa 19A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Witosa 19B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Witosa 19C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 20 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 20A 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Witosa 21 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 22 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 22A 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 24 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 24A 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 26 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 26A 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 26B 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 28 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 28A 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 28B 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 28C 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 30 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 30A 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 32 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 32A 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 32B 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 34 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 34A 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 36 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 36A 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 38 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 38A 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Witosa 38B 10 lokali