Księgi wieczyste Katowice, ul. Wojska Polskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Wojska Polskiego 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Wojska Polskiego 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wojska Polskiego 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wojska Polskiego 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Wojska Polskiego 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wojska Polskiego 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Wojska Polskiego 15 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Wojska Polskiego 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wojska Polskiego 18 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Wojska Polskiego 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Wojska Polskiego 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wojska Polskiego 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Wojska Polskiego 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Wojska Polskiego 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Wojska Polskiego 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Wojska Polskiego 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Wojska Polskiego 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Wojska Polskiego 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wojska Polskiego 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Wojska Polskiego 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wojska Polskiego 35 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wojska Polskiego 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Wojska Polskiego 37A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wojska Polskiego 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wojska Polskiego 38A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wojska Polskiego 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wojska Polskiego 40 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wojska Polskiego 48 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wojska Polskiego 52 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Wojska Polskiego 58 brak lokali