Księgi wieczyste Katowice, ul. Wolnego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Wolnego 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Wolnego 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Wolnego 7 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Wolnego 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wolnego 8A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Wolnego 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Wolnego 14 brak lokali