Księgi wieczyste Katowice, ul. Woszczerowicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Woszczerowicza 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Woszczerowicza 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Woszczerowicza 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Woszczerowicza 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Woszczerowicza 25 brak lokali