Księgi wieczyste Katowice, ul. Wyciągowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wyciągowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Wyciągowa 22A brak lokali