Księgi wieczyste Katowice, ul. Wyrobiskowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Wyrobiskowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wyrobiskowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wyrobiskowa 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wyrobiskowa 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Wyrobiskowa 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wyrobiskowa 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wyrobiskowa 23 2 lokali