Księgi wieczyste Katowice, pl. Wyzwolenia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, pl. Wyzwolenia 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, pl. Wyzwolenia 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, pl. Wyzwolenia 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, pl. Wyzwolenia 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, pl. Wyzwolenia 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, pl. Wyzwolenia 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, pl. Wyzwolenia 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, pl. Wyzwolenia 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, pl. Wyzwolenia 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, pl. Wyzwolenia 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, pl. Wyzwolenia 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, pl. Wyzwolenia 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, pl. Wyzwolenia 31B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, pl. Wyzwolenia 31C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, pl. Wyzwolenia 32D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, pl. Wyzwolenia 32I brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, pl. Wyzwolenia 32J brak lokali