Księgi wieczyste Katowice, ul. Załęska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Załęska 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Załęska 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Załęska 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Załęska 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Załęska 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Załęska 13A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Załęska 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Załęska 15A 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Załęska 15B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Załęska 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Załęska 32 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Załęska 32A 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Załęska 35 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Załęska 37 21 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Załęska 37A 100 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Załęska 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Załęska 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Załęska 41 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Załęska 43 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Załęska 45 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Załęska 48 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Załęska 49 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Załęska 51 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Załęska 56 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Załęska 58 brak lokali