Księgi wieczyste Katowice, ul. Zamkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Zamkowa 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Zamkowa 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Zamkowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Zamkowa 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 18A 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 18B 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 18C 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Zamkowa 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Zamkowa 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 22A 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 22B 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 22C 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Zamkowa 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 24 21 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 26 21 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Zamkowa 29B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Zamkowa 31A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 32 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 32A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 32B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Zamkowa 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 34A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 34B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 36 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 36A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 36B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 38A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 40 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 40A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 40B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 42 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 42A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 44 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 44A 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 44B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Zamkowa 45 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 46 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 46A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Zamkowa 47 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 48 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 48A 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Zamkowa 49 17 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zamkowa 50 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 50A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zamkowa 51 17 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Zamkowa 52 19 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Zamkowa 53 17 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Zamkowa 54 21 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Zamkowa 56 20 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Zamkowa 58 20 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Zamkowa 60 18 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Zamkowa 61D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Zamkowa 63 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Zamkowa 65 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Zamkowa 67 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Zamkowa 69 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Zamkowa 81 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Zamkowa 81A 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Zamkowa 81B 18 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Zamkowa 81C 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Zamkowa 83 1 lokali