Księgi wieczyste Katowice, ul. Zamułkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Zamułkowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Zamułkowa 3 2 lokali