Księgi wieczyste Katowice, ul. Zaułek


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Zaułek 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zaułek 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Zaułek 12 brak lokali