Księgi wieczyste Katowice, ul. Zdrowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Zdrowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Zdrowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Zdrowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zdrowa 23A 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Zdrowa 24B 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Zdrowa 39 brak lokali