Księgi wieczyste Katowice, ul. Zegadłowicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Zegadłowicza 8C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Zegadłowicza 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Zegadłowicza 10A brak lokali