Księgi wieczyste Katowice, ul. Żelazna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Żelazna 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Żelazna 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Żelazna 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Żelazna 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Żelazna 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Żelazna 20A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Żelazna 20B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Żelazna 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Żelazna 22 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Żelazna 22A 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Żelazna 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Żelazna 24 brak lokali