Księgi wieczyste Katowice, ul. Zielona


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Zielona 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Zielona 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Zielona 2A 20 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zielona 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zielona 4 23 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Zielona 5 brak lokali