Księgi wieczyste Katowice, ul. Ziembowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ziembowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ziembowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ziembowa 3A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ziembowa 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Ziembowa 12 brak lokali