Księgi wieczyste Katowice, ul. Zimowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Zimowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Zimowa 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Zimowa 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Zimowa 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Zimowa 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Zimowa 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Zimowa 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Zimowa 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Zimowa 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Zimowa 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Zimowa 38B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Zimowa 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Zimowa 40 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Zimowa 41 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Zimowa 44 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Zimowa 46 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zimowa 48 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zimowa 50B brak lokali