Księgi wieczyste Katowice, ul. Zubera


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Zubera 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Zubera 2A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Zubera 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Zubera 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Zubera 6B brak lokali