Księgi wieczyste Katowice, ul. Żwirowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Żwirowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Żwirowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Żwirowa 5 brak lokali