Księgi wieczyste Katowice, ul. Zwoźniakowej


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Zwoźniakowej 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Zwoźniakowej 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Zwoźniakowej 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Zwoźniakowej 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zwoźniakowej 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Zwoźniakowej 17 brak lokali